Our Team

Dr. Sageer Aazaz

(Paras Hospital Gurgaon)

Dr. Ravi Butani

(Khel Gaon)

Dr. Preeti Yadav

Dr. Roma

Dr. Charu

Dr. Meha Goel

Dr. Swati Arora

Dr. Amarpreet Kaur

Dr. Sudhakar Mishra

Dr. Avinaw Prakash

Dr. Nidhi Rani